HvJ 7 augustus 2018, nr. C-122/17

Rechtstreekse werking – richtlijnen – horizontaal geschil – horizontale directe werking van richtlijnen

De Ierse rechter zag zich geconfronteerd met een incompatibiliteit tussen de Ierse wetgeving en de EU-richtlijn inzake de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in een geschil tussen een slachtoffer van een verkeersongeval en een verzekeraar. Aangezien beiden particulieren waren, vroeg de Ierse rechter zich af of, wegens onmogelijkheid tot ‘richtlijnconforme interpretatie’, het nationale recht terzijde moest geschoven worden in het licht van recente rechtspraak van het Hof die dit lijkt te suggereren. Het Hof van Justitie antwoordt negatief en wijst op het verschil tussen een gewone richtlijnbepaling en richtlijnbepalingen die expressie geven aan fundamentele rechten of (algemene) rechtsbeginselen.

HvJ 7 augustus 2018, nr. C-122/17, NjW 2019, afl. 410, 747.

  75