GwH 4 april 2019, nr. 2019/49

Sociale zekerheid – RSZ – invordering van bijdragen – art. 40 RSZ-wet – dwangbevel – verzet tegen dwangbevel – minnelijke invordering

Sinds de wet van 1 december 2016 is de invordering van bijdragen door de RSZ via een dwangbevel de algemene regel geworden. De invordering via een dagvaarding bij de arbeidsrechtbank wordt de uitzondering. Deze procedure wordt geregeld door artikel 40 RSZ-wet. Het RSZ-dwangbevel kende wel enkele ‘kinderziektes’, waardoor het Grondwettelijk Hof dit artikel gedeeltelijk heeft vernietigd in dit arrest. De wetgever is onlangs evenwel tegemoetgekomen aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof door de verzetstermijn en de formele mogelijkheden om verzet aan te tekenen tegen een dwangbevel gelijk te stellen aan die van andere rechtszoekenden en door de formele instelling van een voorafgaandelijke ingebrekestelling in artikel 40 RSZ-wet.

GwH 4 april 2019, nr. 2019/49, NjW 2019, afl. 410, 750.

  38