GwH 29 augustus 2019, nr. 2019/118

Jeugdhulp – jeugdrechter – uitvoerende macht – rechterlijke macht – toegangspoort- jeugdhulpregie – scheiding der machten – gerechtelijke maatregel – overheidsaansprakelijkheid

Een jeugdrechter is verplicht is om een vraag tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening te laten inschrijven op de intersectorale registratielijst bij de toegangspoort, een administratief orgaan. Het is de taak van deze toegangspoort (team Jeugdhulpregie) om na te gaan welke niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening uitvoering kan geven aan de maatregel die de jeugdrechter voorstelde. Dat heeft niet tot gevolg dat de jeugdrechter zich niet meer kan uitspreken over de aard en de nadere uitvoering van de maatregelen. Dit systeem is niet in strijd met de scheiding der machten, maar de uitvoerende macht moet de opgelegde maatregel van de jeugdrechter uitvoeren in overeenstemming met diens beslissing en met de vereiste spoed.

GwH 29 augustus 2019, nr. 2019/118, NjW 2019, afl. 408, 652.

  39