Antwerpen 5 september 2018

Verzekeringen – mededelingsplicht – risicoverzwaring – verzwijging

De (brand)verzekeraar die zijn dekking weigert op grond van artikel 81 §3 c) Verzekeringswet 2014 moet het bewijs leveren van het feit dat de verzekeringnemer de risicoverzwaring kende en deze met bedrieglijk opzet niet heeft meegedeeld aan de verzekeraar. Bij gebrek aan kennis van de feiten die de risicoverzwaring uitmaken, kan de opzettelijke verzwijging van de risicoverzwaring niet worden aangetoond en kan de verzekeraar zijn dekking niet weigeren op grond hiervan.

Antwerpen 5 september 2018, NjW 2019, afl. 404, 479.

  10