Antwerpen 22 mei 2018

Burgerlijke rechtspleging – dwangsom – afgifte inbeslaggenomen geldsom (art. 1543 Ger.W.) – veroordeling tot betaling van een geldsom

Een dwangsom kan niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom (art. 1385bis lid 1, tweede zinssnede Ger.W.). Dit is gerechtvaardigd omdat de dwangsom tot doel heeft de nakoming van een verbintenis te verzekeren, terwijl de veroordeling tot betaling van een geldsom voldaan kan worden met behulp van de gewone executiemiddelen. De veroordeling tot afgifte aan de gerechtsdeurwaarder van een reeds inbeslaggenomen geldsom in de zin van artikel 1543 Ger.W. moet daarbij beschouwd worden als een geldsomveroordeling in de zin van artikel 1385bis Ger.W.

Antwerpen 22 mei 2018, NjW 2019, afl. 402, 395.

  14