Brussel 11 juni 2003

Vereniging met het oog om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen - deel uitmaken - hoofddader - mededader - art. 322 e.v. Sw.

De deelnemers aan het 'deel uitmaken'van een criminele vereniging moeten niet noodzakelijk zelf deel uitmaken van deze vereniging. Het samen deel uitmaken van een zelfde vereniging maakt niet noodzakelijk (onderlinge) mededaderschap of (onderlinge) medeplichtigheid uit.

Brussel 11 juni 2003, NjW 2003, 889. Berichttitel

Berichtomschrijving
  30