Antwerpen 16 april 2018

Burgerlijke rechtspleging – bijzondere rechtsplegingen – dwangsom – stakingsbevel

De uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld in de zin van artikel 1385bis lid 3 Ger.W. is deze van de rechter die het dictum (de titel) formuleerde waaraan de dwangsom in de uit te voeren vorm en omvang werd verbonden. De bevestiging van het hof van beroep van een bestreden vonnis zonder het dictum te herformuleren waaraan de dwangsom in de uit te voeren vorm en omvang werd verbonden, is een bekrachtiging in verbeterde vorm. De partij die de veroordeling heeft verkregen kan niet volstaan met de betekening van het beroepsarrest om de dwangsommen te doen verbeuren.

Antwerpen 16 april 2018, NjW 2019, afl. 398, 215.

  17