Cass. 3 januari 2019

Betekening – gewaarmerkt afschrift – beslag bij uitbreiding en vergelijking

Bij de betekening van een beslag bij uitbreiding en vergelijking op basis van een gewaarmerkt afschrift, hoeft men geen kopij van dit gewaarmerkt afschrift mee te betekenen.

Cass. 3 januari 2019, NjW 2019, afl. 396, 121.

  24