Antwerpen 10 januari 2018

Arbeidsongeval – begroting vergoeding – executiegeschil – bevoegde rechter

Geschillen die betrekking hebben op het betalen van welbepaalde vergoedingen waartoe de arbeidsongevallenverzekeraar bij vonnis werd veroordeeld, zonder dat deze bedragen in dit vonnis evenwel op concrete cijfermatige wijze begroot worden, zijn zuivere executiegeschillen waarvoor de beslagrechter bevoegd is.

Antwerpen 10 januari 2018, NjW 2019, afl. 396, 127.

  20