Antwerpen 29 februari 2016

Wet betalingsachterstand – verwijlinteresten – forfaitaire schadevergoeding invorderingskosten – tijdig en concreet protesteren facturen – niet-ondertekende overeenkomst

Betaalde facturen bewijzen het bestaan en de kennis van een niet-ondertekende overeenkomst tussen partijen, waardoor facturen van latere datum die door de schuldenaar niet tijdig en concreet werden geprotesteerd moeten worden betaald. De schuldenaar moet overeenkomstig het vroegere artikel 6 Wet Betalingsachterstand verwijlinteresten en een vergoeding voor de invorderingskosten betalen.

Antwerpen 29 februari 2016, NjW 2019, afl. 394, 33.

  72