GwH 21 juni 2018, nr. 2018/77

Gerechtelijk recht – rechtshulp – toegang tot de rechter – juridische tweedelijnsbijstand

De verplichting om aan de advocaat forfaitaire bijdragen te betalen, vormt een aanzienlijke vermindering van de bescherming van het recht op juridische bijstand zoals gewaarborgd door artikel 23 Gw. Die vermindering wordt niet verantwoord door een reden van algemeen belang en is derhalve in strijd met de standstillverplichting die in die bepaling is vervat.

GwH 21 juni 2018, nr. 2018/77, NjW 2018, afl. 392, 880.

  82