Cass. 18 juni 2018

Sociale bijstand - inkomensgarantie voor ouderen - middelentoets - inkomensonderzoek - bestaansmiddelen - onbeschikbaarheid door beslag

Om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen, moeten de bestaansmiddelen onder een bepaalde grens liggen. Pas als een middelentoets uitwijst dat men niet zelf of onvoldoende in een menswaardig inkomen kan voorzien, moet een uitkering verstrekt worden. Dit geldt ook voor de inkomensgarantie voor ouderen. Een probleem rijst echter met bestaansmiddelen die in theorie wel toekomen aan de betrokkene, maar waar deze in de realiteit niet over kan beschikken. Dit is onder meer het geval bij een strafrechtelijk bewarend beslag. Moeten deze bestaansmiddelen ook opgenomen worden bij de middelentoets, ook al kan er niet daadwerkelijk van genoten worden? Volgens het Hof van Cassatie wel. Nochtans verzetten zowel de letter als de geest van de wet zich tegen een dergelijke wetsinterpretatie.

Cass. 18 juni 2018, NjW 2018, afl. 390, 784.Berichttitel

Berichtomschrijving
  142