RvS 22 mei 2018, nr. 241.556

Fouten in opdrachtdocumenten - fouten in vermoedelijke hoeveelheden samenvattende opmeting - toepassing door aanbestedende overheid van artikel 34 § 1 KB 2017 - verbetering door de aanbestedende overheid van de offertes in functie van vastgestelde fouten in de samenvattende opmeting - fundamenteel gewijzigde rangschikking offertes - gebrekkig bestek - toepassing van artikel 34 § 1 KB 2017 in casu niet toegelaten - onregelmatige gunningsbeslissing

Wanneer na het vaststellen van een belangrijke fout in de samenvattende opmeting de aanbestedende overheid de vermoedelijke hoeveelheid van een post met een factor 522 vermenigvuldigt en deze aanpassing doorvoert in de ingediende offertes waardoor een fundamenteel andere rangschikking tot stand komt, is de op grond van deze nieuwe rangschikking genomen gunningsbeslissing onregelmatig. De door artikel 34 § 1 KB 2017 aan de aanbestedende overheid geboden mogelijkheid om de offertes te verbeteren in functie van vastgestelde fouten in de opdrachtdocumenten, mocht in casu, rekening houdende met de belangrijke aanpassingen van de offertes, niet worden aangewend. De aanbestedende overheid had de inschrijvers een aangepast, 'verbeterd' bestek ter beschikking moeten stellen zodat iedereen met gelijke kennis van zaken een offerte had kunnen indienen.

RvS 22 mei 2018, nr. 241.556, NjW 2018, afl. 388, 687.Berichttitel

Berichtomschrijving
  59