Corr. Brugge 7 maart 2018

Transgender - slagen en verwondingen - verwerpelijk motief - verzwarende omstandigheden - haatmisdrijf

Artikel 405quater Sw. voorziet in een strafverzwaring wanneer er in hoofde van de dader sprake is van een verwerpelijk motief. In dit vonnis past de correctionele rechtbank deze bepaling toe in verband met een transseksuele vrouw en haar partner die het slachtoffer werden van slagen en verwondingen.

Corr. Brugge 7 maart 2018, NjW 2018, afl. 388, 701.Berichttitel

Berichtomschrijving
  80