Antwerpen 12 juni 2017

Aansprakelijkheid van de advocaat - bijzonder verjaringsregime (art. 2276bis BW) - aanvangspunt van de verjaringstermijn - beroepsfout - verlies van een kans

Een advocaat kan op basis van artikel 2276bis BW de verjaring van een tegen hem ingestelde aansprakelijkheidsvordering niet inroepen indien zijn cliënt bewijst dat hij hem niet ontlast heeft van zijn opdracht en de advocaat evenmin aantoont dat hij zijn mandaat heeft opgezegd. Bij gebrek aan bewijs van een eerder moment van taakbeëindiging, komt het mandaat van de advocaat pas ten einde op het ogenblik dat hij de balie definitief heeft verlaten.
Het nalaten om tijdig een vordering in te stellen voor de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van gewelddaden en aan de occasionele redders is een beroepsfout van de advocaat. Door die fout heeft de cliënt de kans verloren om financiële hulp te verkrijgen van die commissie.

Antwerpen 12 juni 2017, NjW 2018, afl. 386, 587.Berichttitel

Berichtomschrijving
  63