Antwerpen 31 januari 2018

Aansprakelijkheidsverzekering - leiding van het geschil door de verzekeraar (art. 143 W.Verz.) - foutaansprakelijkheid (art. 1382 BW) - bewijs fout - kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken (art. 1384 lid 1 BW) - gebrek in de zaak

Een brief van een aansprakelijkheidsverzekeraar waarin deze de aansprakelijkheid van zijn verzekerde aanvaardt, kan aan deze verzekerde geen nadeel toebrengen (art. 143 lid 3 W.Verz.).
Wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid van de verzekerde erkent maar de verzekerde zijn aansprakelijkheid betwist, vallen de belangen van de verzekeraar en de verzekerde niet samen, en verliest de verzekeraar het recht het geschil te leiden (art. 143 lid 2 W.Verz.).
De verzekerde is dus niet gebonden door de aanvaarding van aansprakelijkheid door de verzekeraar.
De verzekerde, een ziekenhuis, is niet aansprakelijk omdat de benadeelde, een patiƫnt die beweert dat haar val was veroorzaakt door het uitglijden op een glibberige substantie op de vloer, volgens het Hof geen gebrek aan de vloer aantoont (art. 1384 lid 1 BW) en er ook niet in slaagt een fout van het ziekenhuis te bewijzen (art. 1382 BW).

Antwerpen 31 januari 2018, NjW 2018, afl. 385, 542.Berichttitel

Berichtomschrijving
  9