Antwerpen 10 mei 2017

Verzekeringen - contractuele mededelingsplicht - risicoverzwaring - aanmerkelijk en blijvend

Een veroordeling voor alcoholintoxicatie is een gewijzigde omstandigheid die de verzekeringnemer redelijkerwijze moet beschouwen als een gegeven dat van invloed kan zijn op de beoordeling van het risico.
Een risicoverzwaring in de zin van artikel 81 Wet verzekeringen 2014 (voormalig art. 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst) moet slechts worden meegedeeld aan de verzekeraar indien ze van dien aard is om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen. Hoewel een veroordeling wegens 'geïntoxiceerd sturen' een aanmerkelijke risicoverzwaring is, gaat het om een tijdelijke toestand van intoxicatie, die éénmalig werd vastgesteld. Dit volstaat niet om te besluiten dat het risico op een ongeval na dit voorval effectief 'blijvend' was toegenomen. 

Antwerpen 10 mei 2017, NjW 2018, afl. 378, 215.Berichttitel

Berichtomschrijving
  19