Antwerpen 27 oktober 2016

Vrijheid van ondernemen - bescherming van de mededinging - oneerlijke marktpraktijken - onrechtmatige verkoopsweigering - rechtsmisbruik

De beperkende werking van het mededingingsrecht ten aanzien van de regels inzake eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen sluit de toepassing daarvan uit in zoverre de betrokken gedraging er in wezen uitsluitend in bestaat de mededinging tussen afnemers te beperken. Een mededingingsbeperkende (maar niet door het mededingingsrecht verboden) gedraging kan evenwel worden verboden op grond van artikel VI.104 WER wanneer die gedraging misbruik van recht oplevert.

Antwerpen 27 oktober 2016, NjW 2017, afl. 370, 743.Berichttitel

Berichtomschrijving
  159