Cass. 11 september 2008

Gronden tot echtscheiding - overgangsrecht (art. 42 § 1 lid 1 wet 27 april 2007) - handhaving van de vroegere echtscheidingsgronden - draagwijdte van het begrip 'eindvonnis'

Artikel 42 § 1 lid 1 van de wet van 27 april 2007 brengt de bedoeling van de wetgever tot uiting om, wat de hangende procedures betreft, af te wijken van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet. Dit artikel bedoelt met 'eindvonnis' de gerechtelijke beslissing die onherroepelijk uitspraak doet over de vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed. Hieruit volgt dat de oude artikelen 229, 231 en 232 BW van toepassing blijven op het hoger beroep ingesteld tegen een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op basis van één van deze oude wetsbepalingen.

Cass. 11 september 2008, NjW 2009, 503.



Berichttitel

Berichtomschrijving
  42