Vrij beroep en coöperatieve vennootschap. Tang op een varken of droomhuwelijk?

Traditioneel organiseren vrije beroepers zich vaak onder de vorm van een coöperatieve vennootschap (CV), omwille van de flexibiliteit van deze vennootschapsvorm. In de parlementaire voorbereiding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen lezen we dat de CV zou worden voorbehouden voor specifieke coöperatieve samenwerkingsverbanden. Zo zou deze rechtsvorm bijvoorbeeld niet langer bruikbaar zijn voor professionele vennootschappen. De wet geeft deze grens echter niet aan. De auteur onderzoekt of vrije beroepers zich nog wel mogen organiseren als CV.

Traditionnellement, les professions libérales s’organisent souvent sous la forme d’une société coopérative, en raison de la flexibilité de cette forme de société. Les travaux parlementaires du nouveau Code des sociétés et associations, mentionne que la société coopérative serait réservée à des associations coopératives spécifiques. Par exemple, cette forme juridique ne serait plus utilisable pour les sociétés professionnelles. Cependant, la loi n’indique pas cette limite. L’auteur examine si les professions libérales sont toujours autorisées à s’organiser en société coopérative.

Johanna WAELKENS, “Vrij beroep en coöperatieve vennootschap. Tang op een varken of droomhuwelijk?”, NjW 2020, afl. 431, 810-817.

waelkens-johanna-1
Johanna Waelkens
  101