Corpuslinguïstiek en recht. Een kennismaking.

In de Verenigde Staten werd recentelijk corpuslinguïstiek geïntroduceerd als een manier voor rechters om de gangbare betekenis van woorden te achterhalen. Deze bijdrage legt uit wat corpuslinguïstiek is en op welke manier deze techniek toegepast wordt in de Verenigde Staten. Ook voor België kan deze techniek nuttig zijn, naar alle waarschijnlijkheid niet als interpretatiemiddel voor de rechtspraktijk, maar wel als wetenschappelijke onderzoekstechniek.

Aux États-Unis, la linguistique de corpus a récemment été introduite comme technique pour découvrir le sens commun des mots. Cette contribution donne une définition de la linguistique de corpus et explique la manière dans laquelle cette technique est appliquée aux États-Unis. Pour la Belgique, cette technique peut également être utile, probablement pas comme moyen d’interprétation pour la pratique juridique, mais comme technique de recherche scientifique.

Cécile VANDEWOUDE, “Corpuslinguïstiek en recht. Een kennismaking”, NjW 2020, afl. 430, 762-773.

vandewoude-cécil
Cécile Vandewoude
  40