Versoepeling Camerawet grondwettelijk getoetst

De doelgroepen kunnen rustig werken, terwijl camera’s draaien, rijden, vliegen en gelinkt worden met politiedatabanken

Deze grondige wetgevingsanalyse biedt een overzicht van de nieuwe regels en uitvoeringsbesluiten voor politiecamera’s in de Wet op het Politieambt en voor camera’s in de gewijzigde Camerawet van 21 maart 2007 na toetsing door het Grondwettelijk Hof. De auteurs stellen dat de grondrechten gerespecteerd zijn, maar dat de transparantie in de wetgeving zoek is.

Cette analyse législative approfondie donne un aperçu des nouvelles règles et des arrêtés d’application pour les caméras de police dans la loi sur la fonction de police et pour les caméras dans la loi modifiée sur les caméras du 21 mars 2007 après examen par la Cour constitutionnelle. Les auteurs affirment que les droits fondamentaux ont été respectés, mais que la transparence de la législation fait défaut.

Tom DE SCHEPPER en Paul DE HERT, “Versoepeling Camerawet grondwettelijk getoetst. De doelgroepen kunnen rustig werken, terwijl camera’s draaien, rijden, vliegen en gelinkt worden met politiedatabanken”, NjW 2020, afl. 428, 658-671.

de-schepper-tom
Tom De Schepper
de-hert-paul-2
Paul De Hert
  74