Seksuele misdrijven op minderjarigen. Enkele kritische overwegingen over de onverjaarbaarheid.

De wetgever heeft met de wet van 14 november 2019 de verjaringstermijn voor ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen afgeschaft. Deze afschaffing kadert in een ruimere tendens en zet de verjaring als rechtsfiguur in het strafrecht steeds meer onder druk. De auteurs bespreken de temporele werking van de afschaffing van deze verjaringsregel. De wetgever heeft immers zelf geen specifieke regeling uitgewerkt.

Avec la loi du 14 novembre 2019, le législateur a supprimé la prescription pour les infractions sexuelles graves contre les mineurs. Cette abolition s’inscrit dans une tendance plus large et exerce une pression croissante sur la prescription en tant que figure juridique du droit pénal. Les auteurs discutent de l’effet temporel de la suppression de cette prescription puisque le législateur lui-même n’a pas élaboré un règlement spécifique.

Driek DEFERME en Henry OTGAAR, “Seksuele misdrijven op minderjarigen. Enkele kritische overwegingen over de onverjaarbaarheid”, NjW 2020, afl. 424, 474-483.

deferme-driek
Driek Deferme
otgaar-henry
Henry Otgaar
  171