Aansprakelijkheid en sciencefiction. De wetten van Asimov en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

Onderzoek naar de regulering van artificiële intelligentie (AI) en robots wordt steeds belangrijker, zeker na de recente publicatie van het Witboek over AI door de Europese Commissie. Een rechtstak die daarbij veel aandacht krijgt is het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en vooral de productaansprakelijkheid. Meestal rijst de vraag of het bestaande juridische kader en de traditioneel gebruikte concepten aan deze technologische evoluties zijn aangepast, en welke veranderingen desgevallend nodig zijn.
In deze bijdrage onderzoeken de auteurs in welke mate de in de literatuur ontstane wetten van Asimov over robots een rol kunnen spelen bij het vinden van een antwoord op deze vraag.

La recherche sur la réglementation de l’intelligence artificielle (IA) et des robots prend de plus en plus d’importance, surtout depuis la publication récente du Livre blanc sur l’IA par la Commission européenne. Un domaine du droit qui fait l’objet d’une grande attention est le droit de la responsabilité extracontractuelle et en particulier la responsabilité du fait des produits. En général, la question se pose de savoir si le cadre juridique existant et les concepts traditionnellement utilisés sont adaptés à ces évolutions technologiques et quels changements, le cas échéant, sont nécessaires.
Dans cette contribution, les auteurs examinent dans quelle mesure les lois d’Asimov sur les robots, qui ont fait leur apparition dans la littérature, peuvent jouer un rôle dans la recherche d’une réponse à cette question.

Narmeen AL GANIM en Jan DE BRUYNE, “Aansprakelijkheid en sciencefiction. De wetten van Asimov en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht”, NjW 2020, afl. 422, 374-385.

al-ganim-narmeen
Narmeen Al Ganim
de-bruyne-jan
Jan De Bruyne
  178