Besluitvorming van vennootschappen. Impact van de coronacrisis.

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben niet alleen een weerslag op het privéleven, maar ook op het bedrijfsleven. Naast commerciële moeilijkheden ondervinden vennootschappen hinder om de door de wet voorgeschreven formaliteiten na te leven. Eén van deze formaliteiten is de besluitvormingsprocedure binnen de vennootschap, die in de regel plaatsvindt in fysieke aanwezigheid van alle deelnemers. De auteur gaat na welke oplossingen voorhanden zijn voor vennootschappen die moeilijkheden ondervinden bij het organiseren van vergaderingen met respect voor de social-distancemaatregelen.

La crise du coronavirus et les mesures d’accompagnement ont des répercussions non seulement sur la vie privée mais aussi sur les affaires. Outre les difficultés commerciales, les entreprises éprouvent des difficultés à remplir les formalités requises par la loi. L’une de ces formalités est la procédure de prise de décision au sein de l’entreprise, qui se déroule généralement en présence physique de tous les participants. L’auteur examine les solutions qui s’offrent aux entreprises qui rencontrent des difficultés pour organiser des réunions dans le respect des mesures de distance sociale.

Sarah VAN VEEN, “Besluitvorming van vennootschappen. Impact van de coronacrisis”, NjW 2020, afl. 421, 326-334.

van-veen-sarah
Sarah van Veen
  104