Klimaatverandering in de rechtbank. Een blijver na de Urgenda-rechtspraak?

Concrete aanleiding van deze bijdrage is het belangwekkende arrest van het Nederlandse hof van beroep in de bekende Urgenda-zaak. Deze bijdrage is een zekere zin een vervolg op de bijdrage van de auteurs over de uitspraak in eerste aanleg, die verschenen is in aflevering 338 van 16 maart 2016 (p. 186-203). De auteurs verduidelijken waarom deze rechtspraak niet zomaar uit de lucht viel en zelfs volledig binnen de mondiale evolutie van klimaatvorderingen past die de laatste decennia een versnelling hoger schakelden. Ze concluderen dat klimaat een blijver is in de rechtbank.

La raison concrète de cette contribution est l’intéressant jugement de la Cour d’appel néerlandaise dans la célèbre affaire Urgenda. Dans un sens, cette contribution est une suite de la contribution des auteurs sur le jugement en première instance, qui est paru dans l’épisode 338 du 16 mars 2016 (p. 186-203). Les auteurs expliquent pourquoi cette jurisprudence n’est pas tombée du ciel et s’inscrit même entièrement dans l’évolution globale des revendications climatiques qui se sont accélérées au cours des dernières décennies. Ils en concluent que le climat est un sursis à l’action en justice.

Hendrik SCHOUKENS en Anemoon SOETE, “Klimaatverandering in de rechtbank. Een blijver na de Urgenda- rechtspraak?”, NjW 2020, afl. 417, 142-160.

schoukens-hendrik-2
Hendrik Schoukens
Anemoon Soete
Anemoon Soete
  131