Procedurele milieurechten en diepzeemijnbouw. Terra incognita?

De auteurs toetsen het relevant internationaalrechtelijk kader en de Belgische wetgeving inzake diepzeemijnbouw aan de internationale regels inzake transparantie, publieke participatie en toegang tot de rechter. Ze identificeren de belangrijkste knelpunten die effectieve rechtsbescherming in de weg staan en suggereren verschillende oplossingen voor de vastgestelde tekortkomingen.

Les auteurs testent le cadre juridique international pertinent et la législation belge sur l’exploitation minière en eaux profondes par rapport aux règles internationales sur la transparence, la participation du public et l’accès à la justice. Ils identifient les principaux goulets d’étranglement qui empêchent une protection juridique efficace et proposent différentes solutions aux lacunes identifiées.

Klaas WILLAERT en Hendrik SCHOUKENS, “Procedurele milieurechten en diepzeemijnbouw. Terra incognita?”, NjW 2020, afl. 414, 2-18.

willaert-klaas
Klaas Willaert
schoukens-hendrik-2
Hendrik Schoukens
  113