Woninghuur en arbitrage

Deze bijdrage behandelt de nieuwe beperkingen op de arbitreerbaarheid van woninghuurgeschillen in Vlaanderen en Brussel. De nadruk wordt daarbij gelegd op de praktische uitwerkingen van de nieuwe bepalingen, alsook op een aantal specifieke moeilijkheden die kunnen ontstaan.

Cette contribution traite des nouvelles restrictions relatives l’arbitrabilité des litiges en matière de bail d’habitation en Flandre et à Bruxelles. Elle portera en particulier sur la mise en oeuvre en pratique des nouvelles dispositions, ainsi que sur un nombre de difficultés spécifiques qui pourraient se produire.

Kevin ONGENAE, “Woninghuur en arbitrage”, NjW 2019, afl. 413, 874-885.

ongenae-kevin
Kevin Ongenae
  120