Hitlergroet in Belgische strafwetgeving. Het brengen van de Hitlergroet als misdrijf of verzwarende omstandigheid.

In deze bijdrage wordt de Belgische rechtspraak over het brengen van de Hitlergroet in de publieke ruimte voor het eerst systematisch in kaart gebracht. De auteur behandelt het brengen van de Hitlergroet als vorm van aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld, de verhouding met de Negationismewet en het brengen van de Hitlergroet als element tot strafverzwaring.

Dans cette contribution, la jurisprudence belge relative à l’usage du salut hitlérien dans le domaine public est systématiquement cartographiée pour la première fois. L’auteur parle de l’usage du salut hitlérien comme une forme d’incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence. Il traite également de la relation avec la loi sur le négationnisme et de l’usage du salut hitlérien comme un élément permettant d’aggraver la peine.

Paul BORGHS, “Hitlergroet in Belgische strafwetgeving. Het brengen van de Hitlergroet als misdrijf of verzwarende omstandigheid”, NjW 2019, afl. 412, 822-832.

borghs-paul-kl
Paul Borghs
  157