Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in Straatsburg. Maakt inclusief onderwijs school?

De zaak Dupin t. Frankrijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreft toegang tot inclusief onderwijs. De auteurs bestuderen deze zaak in het licht van de bestaande inter- en supranationale standaarden. Zij staan ook stil bij mogelijke gevolgen voor Vlaanderen.

L’affaire Dupin c. France de la Cour européenne des droits de l’homme concerne l’accès à l’éducation inclusive. Les auteurs étudient ce cas à la lumière des normes internationales et supranationales existantes. Ils examinent également les conséquences possibles pour la Flandre.

Johan LIEVENS en Marie SPINOY, “Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in Straatsburg. Maakt inclusief onderwijs school?”, NjW 2019, afl. 411, 778-785.

lievens-johan
Johan Lievens
spinoy-marie
Marie Spinoy
  172