Verdrag van New York. 60 jaar ten dienste van arbitrage.

Het Verdrag van New York over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken bestaat ondertussen zestig jaar en is één van de meest succesvolle verdragen met 157 aangesloten landen. Het is het instrument bij uitstek dat van arbitrage een succesvolle methode van internationale geschillenbeslechting heeft gemaakt. Deze bijdrage geeft een overzicht van de werking van dit verdrag en gaat na of dit verdrag nog steeds actueel is voor de praktijk.

La Convention de New York concernant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères existe depuis 60 ans et est l’un des traités les plus réussis avec 157 pays membres. C’est l’instrument par excellence qui a fait de l’arbitrage une méthode efficace de règlement des différends internationaux. La présente contribution donne un aperçu du fonctionnement de ce traité et examine s’il est toujours d’actualité dans la pratique.

Marijn DE RUYSSCHER, “Verdrag van New York. 60 jaar ten dienste van arbitrage”, NjW 2019, afl. 410, 730-739.

de-ruysscher-marijn-2
Marijn De Ruysscher
  139