Dierenwelzijn in de Europese Unie. Geen Europees biologisch logo voor ritueel geslacht vlees.

Op 26 februari 2019 velde het Hof van Justitie een arrest (nr. C-497/17) over de onverenigbaarheid van halalvlees met een Europees biolabel. Deze bijdrage bespreekt dit arrest door in te gaan op zowel de conclusie van de advocaat-generaal als de uitspraak van het Hof van Justitie. Dit arrest wordt gekaderd tegenover andere arresten van het Hof van Justitie waarin dierenwelzijn (artikel 13 VWEU) eveneens centraal staat.

Le 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt (n° C-497/17) sur l’incompatibilité de la viande halal avec un label biologique européen. La présente contribution examine cet arrêt en commentant à la fois les conclusions de l’avocat général et l’arrêt de la Cour de justice. Cet arrêt est comparé à d’autres arrêts de la Cour de justice dans lesquels le bien-être des animaux (article 13 du TFUE) joue également un rôle central.

Elien VERNIERS, “Dierenwelzijn in de Europese Unie. Geen Europees biologisch logo voor ritueel geslacht vlees”, NjW 2019, afl. 407, 590-597.

verniers-elien
Elien Verniers
  201