Zelfrijdende wagens anno 2019. Waar staan we juridisch en maatschappelijk?

De komst van de zelfrijdende auto op de Europese wegen roept ethisch-maatschappelijke en juridische vragen op. Het erkennen van de problemen in de huidige wetgeving en het vinden van passende oplossingen, rekening houdend met de valkuilen die ermee gepaard gaan, zal noodzakelijk zijn om de weg vrij te maken voor de evolutie naar zelfrijdende auto’s. De auteurs geven een actuele stand van zaken van de regelgeving over verkeersveiligheid, cybersecurity, aansprakelijkheid en privacy.

L’arrivée de la voiture autonome sur les routes européennes soulève des questions socio-éthiques et juridiques. La reconnaissance des problèmes posés par la législation actuelle et la définition de solutions appropriées, compte tenu des écueils qui y sont associés, seront nécessaires pour ouvrir la voie à l’évolution vers les véhicules autonomes. Les auteurs font le point sur la réglementation concernant la sécurité routière, la cybersécurité, la responsabilité civile et la vie privé.

Pieter GRYFFROY, Bernd FITEN en Dorien SURINX, “Zelfrijdende wagens anno 2019. Waar staan we juridisch en maatschappelijk?”, NjW 2019, afl. 406, 542-556.

gryffroy-pieter
Pieter Gryffroy
fiten-bernd
Bernd Fiten
surinx-dorien
Dorien Surinx
  198