Teleologische interpretatie. Mogelijkheden en grenzen.

Elke rechtsregel beoogt een bepaald doel te realiseren. De doelstelling van een rechtsregel moet dan ook centraal staan bij de uitlegging van de rechtsregel. Wat de doelstelling van de rechtsregel precies inhoudt, staat evenwel niet vast. De doelstelling kan naargelang de context die bij de uitlegging van de rechtsregel wordt gebruikt, verschillend worden ingekleurd. Een teleologische interpretatie van een rechtsregel kan bijgevolg alle richtingen uitgaan. De vraag rijst naar de mogelijkheden en de begrenzingen van een teleologische interpretatie.

Toute règle de droit vise à atteindre un objectif spécifique. L’objectif d’une règle de droit doit donc se situer au centre de l’interprétation de ladite règle de droit. Le sens exact de l’objectif de la règle de droit n’est toutefois pas établi. Selon le contexte entourant l’interprétation de la règle de droit, l’objectif peut être adopté différemment. Ainsi, une interprétation téléologique d’une règle de droit peut partir dans tous les sens. La question se pose de savoir quelles sont les possibilités et les limites d’une interprétation téléologique.

Matthias MEIRLAEN, “Teleologische interpretatie. Mogelijkheden en grenzen”, NjW 2019, afl. 405, 494-508.

meirlaen-matthias
Matthias Meirlaen
  230