Dwangsombeding

Je sluit een overeenkomst en wil die tanden geven. Hoe kan je je contractpartner aansporen om zijn verbintenissen na te komen? Misschien met een dwangsombeding? In deze bijdrage onderzoekt de auteur of een dwangsombeding naar Belgisch recht überhaupt mogelijk is. Welke bezwaren zijn er en hoe kan je hieraan tegemoet komen? En zal dergelijk dwangsombeding in de toekomst mogelijk zijn?

Vous concluez un contrat et vous voulez concrétiser ce contrat. Comment pouvez-vous encourager votre partenaire contractuel à respecter ses engagements ? Peut-être avec une clause pénale ? Dans cette contribution, l’auteur examine si une clause pénale est possible en droit belge. Quelles sont les objections et comment y répondre ? Et une telle clause pénale sera-t-elle possible à l’avenir ?

Nicky BURETTE, “Dwangsombeding”, NjW 2019, afl. 404, 454-465.

burette-nicky-kl
Nicky Burette
  56