Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam. Een zoektocht naar de mogelijkheden en grenzen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.

De auteur bespreekt de mogelijkheden tot gebruik in België van de bouwteamformule zoals ontwikkeld naar Nederlands recht. Hij signaleert een aantal knelpunten in het licht van de Belgische rechtsregels met betrekking tot het architectenberoep en formuleert een proeve van oplossing. Het gaat over een specifieke vorm van multidisciplinair samenwerken in de vastgoed- en bouwsector waarover geen regelgeving bestaat, maar die in de praktijk hard leeft.

L’auteur examine les possibilités d’utilisation en Belgique de la formule de l’équipe de construction telle qu’elle a été développée en droit néerlandais. Il identifie un certain nombre de problèmes au regard des règles juridiques belges relatives au métier d’architecte et formule un test de solution. Il s’agit d’une forme spécifique de coopération pluridisciplinaire dans les secteurs de l’immobilier et de la construction, pour laquelle il n’existe pas de réglementation, mais qui est très vivante dans la pratique.

Dario PETOSA, “Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam. Een zoektocht naar de mogelijkheden en grenzen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief”, NjW 2019, afl. 402, 358-369.

Dario Petosa
Dario Petosa
  62