Bescherming van bedrijfsgeheimen

Op 24 augustus 2018 is de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met deze wet krijgen Belgische ondernemingen wiens bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt, verspreid of gestolen werden, een reeks actiemiddelen die ze vroeger niet of moeilijker konden inroepen. Deze bijdrage biedt een kennismaking met de voornaamste bepalingen van deze wet.

La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires est entrée en vigueur le 24 août 2018. Avec cette loi, les entreprises belges dont les secrets d’affaires ont été utilisés, diffusés ou volés illégalement se verront offrir une série de moyens d’action qui étaient auparavant impossibles ou plus difficiles à invoquer pour elles. Cette contribution offre une première approche de cette nouvelle loi.

Charles CLAEYS, “Bescherming van bedrijfsgeheimen. Nieuwe regeling”, NjW 2019, afl. 396, 98-105.

Charles Claeys
Charles Claeys
  241