Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie

Actuele Thema 's Uit Het Strafrecht En De CriminologieX.

D.Van Daele, I.Van Welzenis
Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2004, 209p.

Dit boek bundelt de bijdragen die werden geschreven voor de vierdelige post-academische vormingscyclus in de criminologie, die plaatsvond aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULeuven op 5 en 19 maart en 2 en 23 april 2003. Het boek is onderverdeeld in vier delen:
I. De alternatieve sancties en vormen van afhandeling

 • Strafdoelen en sancties: voorstellen van de Commissie straftoemeting (Ivo Aertsen)
 • Alternatieve sancties en vormen van afdoening. Beleidsontwikkelingen en knelpunten (Hans Dominicus)
 • Alternatieve gerechtelijke maatregelen en straffen, binnen en buiten justitie. De rol van de justitiehuizen en de Vlaamse gemeenschap (Roland Martein)

II. De internering
 • Wetgevende initiatieven inzake internering (Sylvie De Vuysere)
 • Recente ontwikkelingen in verband met de opvang van geïnterneerden in Vlaanderen (Joris Casselman)
 • De nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse TBS en hun gronden: veiligheid en welzijn (Hjalmar van Marle)

III. De preventie
 • Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek (Dieter Burssens, Peter Goris en Nicole Vettenburg)

IV. Het verhoor
 • Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken (Dirk Van Daele)
 • Het verhoor in het licht van het EVRM en de rechtspraak van het E.H.R.M. (Franky Goossens)
 • Het verhoor: in het beste geval een verhaal gebaseerd op herinneringen (Miet Vanderhallen en Geert Vervaeke)
 • Liegen en misleiden tijdens het verhoor: kan de polygraaf een oplossing bieden? (Aldert Vrij)


NjW 2004, nr. 65, 391.   34