Schuldeiser & rechtspersoon

Gillis LINDEMANS

Mortsel, Intersentia, 2019, 596 p.

De auteur brengt in kaart hoe schuldeisers en curatoren de actio pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen. Daarnaast besteedt hij uitgebreid aandacht aan verscheidene vormen van aansprakelijkheid wegens verhaalsbenadeling, die inhoudelijk verwant zijn met de actio pauliana. Ook hier ligt de klemtoon op problemen die uitsluitend of vooral voorkomen bij rechtspersonen, zoals wrongful trading, onrechtmatig krediet en aandeelhoudersfinanciering.
Gillis Lindemans is advocaat.

NjW 2019, afl. 407, 624.

schuldeiser-rechtspersoon-intersentia
Schuldeiser & rechtspersoon
  52