Openbare orde

Ludo CORNELIS

Mortsel, Intersentia, 2019, 944 p.

Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit, globaal, naar Belgisch recht uitgewerkt.
In dit werk komt Ludo Cornelis tot een heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft. Deze synthese overstijgt het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht. De auteur ontleent zijn inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, aan het EVRM, aan de Europese verdragen en maar ook aan de moraal, de politieke, sociale en economische wetenschappen.
Ludo Cornelis is buitengewoon hoogleraar aan de VUB en advocaat.

NjW 2019, afl. 406, 581.

openbare-orde-intersentia
Openbare orde
  21