Misdrijven in verband met de staat van het faillissement

Geert DELRUE

Brugge, Vanden Broele, 2019, 130 p.

Onderzoeken naar misdrijven in verband met de staat van faillissement vereisen een bijzondere expertise en vragen steeds hogere kwaliteitsnormen, zowel naar inhoud als naar vorm. In de praktijk moet een zo nauwkeurig en compleet mogelijk onderzoek worden gevoerd naar de evolutie van de volledige financiële- en vermogenstoestand van de gefailleerde vanaf de oprichting tot aan het faillissement.
Deze uitgave biedt hierop een antwoord en vormt een richtsnoer. Het boek presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema, met vermelding van diverse bronnen en inlichtingen, en voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal, die kunnen worden gebruikt tijdens de uitvoering van een onderzoek naar de misdrijven in verband met de staat van faillissement.
Geert Delrue is gerechtelijk commissaris bij de Federale gerechtelijke politie in Kortrijk.

NjW 2019, afl. 406, 581.

misdrijven-in-verband-met-de-staat-van-faillissement-vanden-broele
Misdrijven in verband met de staat van het faillissement
  24