Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen

Ralph DE WIT

Deel 1. Koop

Oud-Turnhout, Gompel & Svacina, 2019, 260 p.

Na een korte inleiding over enkele aspecten van algemeen verbintenissenrecht volgt een overzicht van de geldende Belgische wetgeving inzake de koop ‘in hoofdlijnen’. Eerst wordt de klassieke materie van het Burgerlijk Wetboek behandeld, met aandacht voor specifieke rechtsfiguren zoals de optie en de commandverklaring. De koop omvat echter uiteraard al lang meer dan deze klassieke regeling. Bijgevolg komt vervolgens de koop tussen consument en professionele verkoper aan bod en worden ook de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de Incoterms behandeld, de veelgebruikte modellen voor handelskoop. Bij vele onderdelen worden aanschouwelijke voorbeelden uit de rechtspraktijk gegeven, en recente rechtspraak wordt gecombineerd met verwijzingen naar klassieke bronnen.
Ralph De Wit is advocaat. Hij doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel en transport- en maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.

NjW 2019, afl. 405, 536.

bijzondere-overeenkomsten-in-hoofdlijnen-gompel-svacina
Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen
  26