Aandeelhoudersovereenkomsten

Nick HALLEMEESCH

Mortsel, Intersentia, 2019, 338 p.

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van de vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders. Aandeelhouders verbinden zich wat betreft de uitoefening van hun lidmaatschaps- en vermogensrechten en moduleren de overdraagbaarheid van hun aandelen. Zo beïnvloeden zij de werking van de vennootschap en de samenstelling van het aandeelhouderschap, net zoals de statuten. Tegelijk gelden voor overeenkomsten niet dezelfde regels en waarborgen als voor de statuten, en rijst de vraag of de principes van het verbintenissenrecht – met name contractvrijheid en de primauteit van uitvoering in natura – niet moeten worden begrensd ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, de schuldeisers en de vennootschap zelf. De wetgever heeft in 1991 een wettelijk regime ingevoerd, maar heeft daarbij veel vragen opengelaten. Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten en van de wet die de statuten aanvult? Is de raad van bestuur verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig zijn met een aandeelhoudersovereenkomst, nietig verklaard worden?
Dit boek creëert een algemene theorie van aandeelhoudersovereenkomsten, die een gefundeerd antwoord biedt op de vele vragen die in de praktijk rijzen.

NjW 2019, afl. 405, 536.

aandeelhoudersovereenkomsten-intersentia
Aandeelhoudersovereenkomsten
  34