Handelsagentuurovereenkomst

Pieterjan NAEYAERT

Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 458 p.

De auteur gaat uitvoerig in op het wettelijk kader en de kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst. Daarbij focust hij onder meer op de essentiële bestanddelen van de handelsagentuur en het onderscheid met andere overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers. Komen ook aan bod:

  • Precontractuele informatieverplichtingen in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten
  • Sluiten van een handelsagentuurovereenkomst
  • Verplichtingen principaal en handelsagent
  • Vergoeding handelsagent
  • Delcrederebeding, exclusiviteitsbeding
  • Gevolgen bij het einde van de overeenkomst
  • Concurrentie
  • Verjaring
  • Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringstussenpersonen, kredietbemiddelaars

NjW 2019, afl. 404, 487.

handelsagentuurovereenkomst-kluwer
Handelsagentuurovereenkomst
  17