Handboek aannemingsrecht

Frank BURSSENS

Mortsel, Intersentia, 2019, 762 p.

Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. Zo wordt geanalyseerd hoe een aannemingsovereenkomst tot stand komt en welke verbintenissen de opdrachtgever en de aannemer op zich nemen. Veel aandacht gaat naar de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op contractueel vlak als wat betreft de aansprakelijkheid naar derden toe. Ook de andere bouwactoren worden toegelicht. In het bijzonder komt het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert aan bod.
Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan allerhande sociale en fiscale verplichtingen eigen aan het bouwwezen. Gezien het grote belang ervan in de vastgoedpraktijk, wordt de Woningbouwwet eveneens besproken.
Het boek belicht ook de diverse verzekeringscontracten in de bouwsector, waaronder de nieuwe verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid en de aankomende verplichte verzekering voor dienstverleners in de bouw. Ten slotte wordt het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten, uitgebreid behandeld.

NjW 2019, afl. 404, 487.

handboek-aannemingsrecht-intersentia
Handboek aannemingsrecht
  27