Het misdrijf & forensisch bewijs

Steven VAN OVERBEKE 

Een algemene en juridische introductie in de forensische wereld

Gent, Larcier, 2019, 120 p.

In deze monografie gaat de auteur nader in op het ontstaan van de forensische activiteit in België alsook op de huidige organisatie ervan: welke instanties houden zich bezig met forensische opsporing en forensisch onderzoek, en wat precies is de taak van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP)? Voorts wordt aandacht besteed aan de totstandkoming en de rechtsgeldigheid van het forensisch onderzoek en bewijs naar Belgisch recht.
Ten slotte onderzoekt de auteur hoe het moderne forensische bewijs wordt ingepast in het Belgische strafrechtssysteem: hoe verhoudt het beginsel van de onaantastbare rechterlijke beoordeling van de bewijswaarde zich tot het wetenschappelijk verantwoorde waarschijnlijkheidsdenken, en hoe springen we in België in de 21e eeuw om met het toch unieke begrippenpaar bewijswaardebewijskracht?
De auteur is raadsheer bij het hof van beroep te Gent.

NjW 2019, afl. 402, 398.

het-misdrijf-forensisch-bewijs-larcier
Het misdrijf & forensisch bewijs
  30