De wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-eigendom

Karlien MEERT en Tom VAN STIPHOUT

Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 790 p.

Deze uitgave heeft als doel op een overzichtelijke manier toe te lichten wat de hervorming van het appartementsrecht onder de wet van 18 juni 2018 inhoudt. Met deze wet heeft de wetgever de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom (art. 577-2 e.v.) gewijzigd, aangevuld en genuanceerd om zo de problemen uit de praktijk aan te pakken.
De auteurs bespreken uitgebreid elk gewijzigd artikel:

  • wat waren de problemen onder de voorgaande wet van 2 juni 2010 die aanleiding hebben gegeven tot de doorgevoerde wetswijzigingen?
  • hoe poogt de wetgever hieraan tegemoet te komen?
  • wat zijn de concrete gevolgen van de wijzigingen?

Het boek bevat ook de parlementaire documenten en gecoördineerde wetteksten.
De auteurs zijn beiden advocaat.

NjW 2019, afl. 402, 398.

de-wet-van-18-juni-2018-tot-hervorming-van-de-mede-eigendom-kluwer
De wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-eigendom
  34