Conflictafhandeling buiten de rechtbank

X

Stefan Rutten en Luc Demeyere (eds.)

Mortsel, Intersentia, 2019, 356 p.

In het eerste hoofdstuk wordt het concept ‘conflict’ uitgelegd. Inzicht krijgen in de oorzaken, de eigenheid en de typologieën van conflicten levert immers een aanzet om te ontdekken hoe een conflict niet alleen een bedreiging, maar ook een opportuniteit kan zijn.
Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk stilgestaan bij communicatie. Aan de hand van het communicatieschema wordt ingegaan op facetten van communicatie en worden technieken aangereikt om de communicatie te verbeteren en te verrijken.
In het derde hoofdstuk maakt de lezer kennis met onderhandeling als techniek om conflicten via communicatie te beslechten. Het vierde hoofdstuk onderzoekt het wettelijk kader inzake collaboratieve onderhandelingen.
De bemiddeling wordt in het vijfde hoofdstuk onder de loep genomen. In tegenstelling tot onderhandeling, waarin alleen de partijen en eventueel hun collaboratieve advocaten betrokken zijn, is bij bemiddeling een neutrale derde aanwezig.
In het laatste hoofdstuk wordt ten slotte het wettelijk kader voor de bemiddeling toegelicht.
De opgenomen teksten zijn van de hand van Theo De Beir, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen en Stanislas Ossieur.

NjW 2019, afl. 402, 398.

conflictafhandeling-buiten-de-rechtbank-intersentia
Conflictafhandeling buiten de rechtbank
  33