Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Wannes BUELENS

Mortsel, Intersentia, 2019, 552 p.

Na een lange lijdensweg voerde de Belgische wetgever met de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg een alternatief vergoedingssysteem in voor slachtoffers van medische ongevallen, de zogenaamde Wet Medische Ongevallen. Naast een kosteloze en (ver)eenvoudig(d)e procedure om een schadevergoeding te krijgen ter vergoeding van de schade als gevolg van een medisch ongeval, voerde deze wet ook vier alternatieve vergoedingscriteria in op grond waarvan slachtoffers van een medisch ongeval (en hun na(ast) bestaanden) een vergoeding kunnen krijgen van het Fonds voor Medische Ongevallen.
Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener, wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’ en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd – er wordt onder meer vergeleken met de vergoedingsvoorwaarden in de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland en Frankrijk – en er worden verschillende aanbevelingen ter verbetering gedaan.

NjW 2019, afl. 400, 304.

het-medisch-ongeval-zonder-aansprakelijkheid-intersentia
Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
  15