De buitengerechtelijke invordering van schulden

Bart VERBELEN en Keoma HENDRICKX

Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 212 p.

Misbruiken door gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten leidden tot wetgevende initiatieven om de invordering van consumenten- en handelsschulden te regelen. De wetgever beoogde een snellere, efficiëntere en rechtvaardige invordering van schulden.
Deze praktische leidraad behandelt zowel de invordering van consumentenschulden als handelsschulden. De auteurs schenken aandacht aan het wettelijk kader, de toepassingsvoorwaarden, de betrokken actoren en de evoluerende rechtspraak.
Of de wetgever in zijn opzet geslaagd is, wordt onderzocht vanuit de vooropgestelde doelstellingen, de vooraf bestaande kritieken, de rechtspraak, de kostprijs van de procedures en de belasting van de rechtbanken.
Op basis van enkele tekortkomingen wordt ook gekeken naar alternatieve invorderingsmethodes en naar de noodzaak voor eventueel toekomstig wetgevend ingrijpen.

NjW 2019, afl. 400, 304.

de-buitengerechtelijke-invordering-van-schulden-kluwer
De buitengerechtelijke invordering van schulden
  20